sofer photography

SOF_9350-2

SOF_9437-2

SOF_9430-2

SOF_9407-2

SOF_9486-2

SOF_9513-2

SOF_9481-2

SOF_9538-2

SOF_9728-2

SOF_9980-2

SOF_0081-2

SOF_0052-2

SOF_0137-2

SOF_0510-2

SOF_0491-2

SOF_9985-2

SOF_9591-2

SOF_9581-2

SOF_9573-2

SOF_9668-2

SOF_9640-2

SOF_9633-2

SOF_9624-2

SOF_9723-2

SOF_9716-2

SOF_9712-2

SOF_9703-2

SOF_9675-2

SOF_9771-2

SOF_9761-2

SOF_9743-2

SOF_9730-2

SOF_0562-2

SOF_0118-2

SOF_0979-2

SOF_0931-2

SOF_0920-2

SOF_0897-2

SOF_0840-2

SOF_0801-2

SOF_0797-2

SOF_0793-2

SOF_0776-2

SOF_0763-2

2-2

SOF_0824sh

 

sofer photography

SOF_9350-2

SOF_9437-2

SOF_9430-2

SOF_9407-2

SOF_9486-2

SOF_9513-2

SOF_9481-2

SOF_9538-2

SOF_9728-2

SOF_9980-2

SOF_0081-2

SOF_0052-2

SOF_0137-2

SOF_0510-2

SOF_0491-2

SOF_9985-2

SOF_9591-2

SOF_9581-2

SOF_9573-2

SOF_9668-2

SOF_9640-2

SOF_9633-2

SOF_9624-2

SOF_9723-2

SOF_9716-2

SOF_9712-2

SOF_9703-2

SOF_9675-2

SOF_9771-2

SOF_9761-2

SOF_9743-2

SOF_9730-2

SOF_0562-2

SOF_0118-2

SOF_0979-2

SOF_0931-2

SOF_0920-2

SOF_0897-2

SOF_0840-2

SOF_0801-2

SOF_0797-2

SOF_0793-2

SOF_0776-2

SOF_0763-2

2-2

SOF_0824sh

 

SOF_0824

 

2-2

 

SOF_0763-2

 

SOF_0776-2

 

SOF_0793-2

 

SOF_0797-2

 

SOF_0801-2

 

SOF_0840-2

 

SOF_0897-2

 

SOF_0920-2

 

SOF_0931-2

 

SOF_0979-2

 

SOF_0118-2

 

SOF_0562-2

 

SOF_9730-2

 

SOF_9743-2

 

SOF_9761-2

 

SOF_9771-2

 

SOF_9675-2

 

SOF_9703-2

 

SOF_9712-2

 

SOF_9716-2

 

SOF_9723-2

 

SOF_9624-2

 

SOF_9633-2

 

SOF_9640-2

 

SOF_9668-2

 

SOF_9573-2

 

SOF_9581-2

 

SOF_9591-2

 

SOF_9985-2

 

SOF_0491-2

 

SOF_0137-2

 

SOF_0052-2

 

SOF_0081-2

 

SOF_9980-2

 

SOF_9728-2

 

SOF_9538-2

 

SOF_9481-2

 

SOF_9513-2

 

SOF_9486-2

 

SOF_9407-2

 

SOF_9430-2

 

SOF_9437-2

 

SOF_9350-2

 

sofer photography

miami wedding

 

margarita & vadim moscow

margarita & vadim moscow

SOF_5331 copy

SOF_5301

SOF_5222 copy

SOF_5331

SOF_5287

SOF_5249

SOF_5225

SOF_5222

SOF_5038

SOF_5002

SOF_4982

SOF_4977

SOF_4972

SOF_4961

SOF_4952

SOF_4946

SOF_4938

SOF_4890

SOF_4869

SOF_4842

SOF_4835

SOF_4825

SOF_4812

SOF_4797

SOF_4627

SOF_4601

SOF_4596

SOF_4578

SOF_4567

SOF_4559

SOF_4557

SOF_4548

SOF_4540

SOF_4537

SOF_4448

SOF_4417

SOF_4415ma

 

margarita & vadim moscow

margarita & vadim moscow

SOF_5331 copy

SOF_5301

SOF_5222 copy

SOF_5331

SOF_5287

SOF_5249

SOF_5225

SOF_5222

SOF_5038

SOF_5002

SOF_4982

SOF_4977

SOF_4972

SOF_4961

SOF_4952

SOF_4946

SOF_4938

SOF_4890

SOF_4869

SOF_4842

SOF_4835

SOF_4825

SOF_4812

SOF_4797

SOF_4627

SOF_4601

SOF_4596

SOF_4578

SOF_4567

SOF_4559

SOF_4557

SOF_4548

SOF_4540

SOF_4537

SOF_4448

SOF_4417

SOF_4415ma

 

SOF_4415

 

SOF_4417

 

SOF_4448

 

SOF_4537

 

SOF_4540

 

SOF_4548

 

SOF_4557

 

SOF_4559

 

SOF_4567

 

SOF_4578

 

SOF_4596

 

SOF_4601

 

SOF_4627

 

SOF_4797

 

SOF_4812

 

SOF_4825

 

SOF_4835

 

SOF_4842

 

SOF_4869

 

SOF_4890

 

SOF_4938

 

SOF_4946

 

SOF_4952

 

SOF_4961

 

SOF_4972

 

SOF_4977

 

SOF_4982

 

SOF_5002

 

SOF_5038

 

SOF_5222

 

SOF_5225

 

SOF_5249

 

SOF_5287

 

SOF_5331

 

SOF_5222 copy

 

SOF_5301

 

SOF_5331 copy

 

margarita & vadim moscow

sofer

 

SOF_1815

SOF_1855

SOF_1964

SOF_1981

SOF_1989

SOF_2012

SOF_2141

SOF_2159

SOF_2209

SOF_2239

SOF_2246

SOF_2267

SOF_2285

SOF_2343

SOF_2398

SOF_2544

SOF_2578

SOF_2595

SOF_2665

SOF_2674

SOF_2677

SOF_2685

SOF_4135

SOF_4129

SOF_4103

SOF_3528

SOF_3512

SOF_3362

SOF_3093

SOF_3083

SOF_3080

SOF_3056

SOF_2912

SOF_2870

SOF_2834

SOF_2824

SOF_2807

SOF_2784

SOF_2781

SOF_4135

SOF_4129

SOF_4103

SOF_3528

SOF_3512

SOF_3362

SOF_3093

SOF_3083

SOF_3080

SOF_3056

SOF_2912

SOF_2870

SOF_2834

SOF_2824

SOF_2807

SOF_2784

SOF_2781

SOF_4135

SOF_4129

SOF_4103

SOF_3528

SOF_3512

SOF_3362

SOF_3093

SOF_3083

SOF_3080

SOF_3056

SOF_2912

SOF_2870

SOF_2834

SOF_2824

SOF_2807

SOF_2784

SOF_2781

SOF_2677

sofer photography

 

SOF_1815

SOF_1855

SOF_1964

SOF_1981

SOF_1989

SOF_2012

SOF_2141

SOF_2159

SOF_2209

SOF_2239

SOF_2246

SOF_2267

SOF_2285

SOF_2343

SOF_2398

SOF_2544

SOF_2578

SOF_2595

SOF_2665

SOF_2674

SOF_2677

SOF_2685

SOF_4135

SOF_4129

SOF_4103

SOF_3528

SOF_3512

SOF_3362

SOF_3093

SOF_3083

SOF_3080

SOF_3056

SOF_2912

SOF_2870

SOF_2834

SOF_2824

SOF_2807

SOF_2784

SOF_2781

SOF_4135

SOF_4129

SOF_4103

SOF_3528

SOF_3512

SOF_3362

SOF_3093

SOF_3083

SOF_3080

SOF_3056

SOF_2912

SOF_2870

SOF_2834

SOF_2824

SOF_2807

SOF_2784

SOF_2781

SOF_4135

SOF_4129

SOF_4103

SOF_3528

SOF_3512

SOF_3362

SOF_3093

SOF_3083

SOF_3080

SOF_3056

SOF_2912

SOF_2870

SOF_2834

SOF_2824

SOF_2807

SOF_2784

SOF_2781

SOF_2677

sofer photography

 

SOF_1815

SOF_1855

SOF_1964

SOF_1981

SOF_1989

SOF_2012

SOF_2141

SOF_2159

SOF_2209

SOF_2239

SOF_2246

SOF_2267

SOF_2285

SOF_2343

SOF_2398

SOF_2544

SOF_2578

SOF_2595

SOF_2665

SOF_2674

SOF_2677

SOF_2685

SOF_4135

SOF_4129

SOF_4103

SOF_3528

SOF_3512

SOF_3362

SOF_3093

SOF_3083

SOF_3080

SOF_3056

SOF_2912

SOF_2870

SOF_2834

SOF_2824

SOF_2807

SOF_2784

SOF_2781

SOF_4135

SOF_4129

SOF_4103

SOF_3528

SOF_3512

SOF_3362

SOF_3093

SOF_3083

SOF_3080

SOF_3056

SOF_2912

SOF_2870

SOF_2834

SOF_2824

SOF_2807

SOF_2784

SOF_2781

SOF_4135

SOF_4129

SOF_4103

SOF_3528

SOF_3512

SOF_3362

SOF_3093

SOF_3083

SOF_3080

SOF_3056

SOF_2912

SOF_2870

SOF_2834

SOF_2824

SOF_2807

SOF_2784

SOF_2781

SOF_2677

sofer photography

 

 

SOF_1815

 

SOF_1855

 

SOF_1964

 

SOF_1981

 

SOF_1989

 

SOF_2012

 

SOF_2141

 

SOF_2159

 

SOF_2209

 

SOF_2239

 

SOF_2246

 

SOF_2267

 

SOF_2285

 

SOF_2343

 

SOF_2398

 

SOF_2544

 

SOF_2578

 

SOF_2595

 

SOF_2665

 

SOF_2674

 

SOF_2677

 

SOF_2685

 

SOF_4135

 

SOF_4129

 

SOF_4103

 

SOF_3528

 

SOF_3512

 

SOF_3362

 

SOF_3093

 

SOF_3083

 

SOF_3080

 

SOF_3056

 

SOF_2912

 

SOF_2870

 

SOF_2834

 

SOF_2824

 

SOF_2807

 

SOF_2784

 

SOF_2781

 

SOF_4135

 

SOF_4129

 

SOF_4103

 

SOF_3528

 

SOF_3512

 

SOF_3362

 

SOF_3093

 

SOF_3083

 

SOF_3080

 

SOF_3056

 

SOF_2912

 

SOF_2870

 

SOF_2834

 

SOF_2824

 

SOF_2807

 

SOF_2784

 

SOF_2781

 

SOF_4135

 

SOF_4129

 

SOF_4103

 

SOF_3528

 

SOF_3512

 

SOF_3362

 

SOF_3093

 

SOF_3083

 

SOF_3080

 

SOF_3056

 

SOF_2912

 

SOF_2870

 

SOF_2834

 

SOF_2824

 

SOF_2807

 

SOF_2784

 

SOF_2781

 

SOF_2677

 

sofer photography

morocco wedding

 

שנפגשתי עם אלכס וג׳סי בפעם הראשונה הבנתי מהר מאד שיהיה לי עם מה לעבוד , יש פה זוג שיודע מה הוא רוצה . ג׳סי הוא די ג׳י מוכר שבין היתר ניגן עם דויד גואטה וטיאסטו, נמצא על הקו של ת״א ,ברלין ,אמסטרדם במסיבות הכי נחשקות .הבקשה של ג׳סי היתה לשלב את הניגון במסיבות בצילומים ביום החתונה ,תאמנו עם בר ידוע בשם אניגו מונטויהוערכנו שם את הצילומים . הבקשה של אלכס היתה לשלב את כלבת היורקשייר שלה ״פף-פף״. אני מרוצה מהתוצאה והאמת , לא היה קשה :)…. 

יניב סופר 

SOF_1216 2 SOF_1179 SOF_1111 SOF_1001 SOF_0933 SOF_0902 SOF_0834 DNS_2280 DNS_2272 DNS_1945 DNS_1756-2

יניב סופר

יניב סופר

SOF_1236 SOF_1239 SOF_1242 2 SOF_1254 SOF_1291 SOF_1374 SOF_1511 2 SOF_1521

יניב סופר

יניב סופר

 

יניב סופר 

שנפגשתי עם אלכס וג׳סי בפעם הראשונה הבנתי מהר מאד שיהיה לי עם מה לעבוד , יש פה זוג שיודע מה הוא רוצה . ג׳סי הוא די ג׳י מוכר שבין היתר ניגן עם דויד גואטה וטיאסטו, נמצא על הקו של ת״א ,ברלין ,אמסטרדם במסיבות הכי נחשקות .הבקשה של ג׳סי היתה לשלב את הניגון במסיבות בצילומים ביום החתונה ,תאמנו עם בר ידוע בשם אניגו מונטויהוערכנו שם את הצילומים . הבקשה של אלכס היתה לשלב את כלבת היורקשייר שלה ״פף-פף״. אני מרוצה מהתוצאה והאמת , לא היה קשה :)…. SOF_1216 2 SOF_1179 SOF_1111 SOF_1001 SOF_0933 SOF_0902 SOF_0834 DNS_2280 DNS_2272 DNS_1945 DNS_1756-2

יניב סופר

יניב סופר

SOF_1236 SOF_1239 SOF_1242 2 SOF_1254 SOF_1291 SOF_1374 SOF_1511 2 SOF_1521

יניב סופר

יניב סופר

 

יניב סופר 

שנפגשתי עם אלכס וג׳סי בפעם הראשונה הבנתי מהר מאד שיהיה לי עם מה לעבוד , יש פה זוג שיודע מה הוא רוצה . ג׳סי הוא די ג׳י מוכר שבין היתר ניגן עם דויד גואטה וטיאסטו, נמצא על הקו של ת״א ,ברלין ,אמסטרדם במסיבות הכי נחשקות .הבקשה של ג׳סי היתה לשלב את הניגון במסיבות בצילומים ביום החתונה ,תאמנו עם בר ידוע בשם אניגו מונטויהוערכנו שם את הצילומים . הבקשה של אלכס היתה לשלב את כלבת היורקשייר שלה ״פף-פף״ ה SOF_1216 2 SOF_1179 SOF_1111 SOF_1001 SOF_0933 SOF_0902 SOF_0834 DNS_2280 DNS_2272 DNS_1945 DNS_1756-2

יניב סופר

יניב סופר

SOF_1236 SOF_1239 SOF_1242 2 SOF_1254 SOF_1291 SOF_1374 SOF_1511 2 SOF_1521

יניב סופר

יניב סופר

 

שנפגשתי עם אלכס וג׳סי בפעם הראשונה הבנתי מהר מאד שיהיה לי עם מה לעבוד , יש פה זוג שיודע מה הוא רוצה . ג׳סי הוא די ג׳י מוכר שבין היתר ניגן עם דויד גואטה וטיאסטו, נמצא על הקו של ת״א ,ברלין ,אמסטרדם במסיבות הכי נחשקות .הבקשה של ג׳סי היתה לשלב את הניגון במסיבות בצילומים ביום החתונה ,תאמנו עם בר ידוע בשם אניגו מונטויהוערכנו שם את הצילומים . הבקשה של אלכס היתה לשלב את כלבת היורקשייר שלה ״פף-פף״. אני מרוצה מהתוצאה והאמת , לא היה קשה :)…. 

יניב סופר 

SOF_1216 2 SOF_1179 SOF_1111 SOF_1001 SOF_0933 SOF_0902 SOF_0834 DNS_2280 DNS_2272 DNS_1945 DNS_1756-2

יניב סופר

יניב סופר

SOF_1236 SOF_1239 SOF_1242 2 SOF_1254 SOF_1291 SOF_1374 SOF_1511 2 SOF_1521

יניב סופר

יניב סופר

 

SOF_1216 2 SOF_1179 SOF_1111 SOF_1001 SOF_0933 SOF_0902 SOF_0834 DNS_2280 DNS_2272 DNS_1945 DNS_1756-2

יניב סופר

יניב סופר

SOF_1236 SOF_1239 SOF_1242 2 SOF_1254 SOF_1291 SOF_1374 SOF_1511 2 SOF_1521

יניב סופר

יניב סופר

 

יניב סופר

יניב סופר

 

SOF_1521

 

SOF_1511 2

 

SOF_1374

 

SOF_1291

 

SOF_1254

 

SOF_1242 2

 

SOF_1239

 

SOF_1236

 

SOF_1216 2

 

SOF_1179

 

SOF_1111

 

SOF_1001

 

SOF_0933

 

SOF_0902

 

SOF_0834

 

DNS_2280

 

DNS_2272

 

DNS_1945

 

DNS_1756-2

 

יניב סופר

 

photo by yaniv sofer Artist-5

 

photo by yaniv sofer Artist-13

 

123

 

SOF_7720

 

SOF_7706

 

budapest by yaniv sofer

 

SOF_7663

 

BUDAPEST

 

 

http://www.ispwp.com/contests/ispwp-wedding-photography-contest-gallery-fall-2013-bride-and-groom-portrait

 

 

Screen Shot 2014-01-29 at 9.10.28 AM

 

SOF_8094 copy

 

SOF_5875

 

SOR_9339 2

 

OX1A0177

 

111-2

 

SOF_3255

 

SOF_3236

 

SOF_3240

 

SOF_3244

 

SOF_3246

 

SOF_3266

 

SOF_3257

 

SOF_3294

 

SOF_3262

 

SOF_3273

 

 

 

 

 

 

 

SOF_9930

 

SOF_9931

 

SOF_9947

 

SOF_9961

 

SOF_9950

 

SOF_9963

 

SOF_9992

 

SOF_0021

 

SOF_0127

 

SOF_0377

 

SOF_0390

 

SOF_0394

 

SOF_0402

 

SOF_0548

 

SOF_0803

 

SOF_0869

 

SOF_0891

 

SOF_0902

 

SOF_0313

 

SOF_0055

 

SOF_0116

 

SOF_0247

 

SOF_0500

 

SOF_0478

 

SOF_0553

 

SOF_0733

 

SOF_0781

 

SOF_0758

 

SOF_0745

 

SOF_0068

 

 

 

 

 

 

SOF_1183

 

SOF_1079

 

SOF_0971

 

SOF_0990

 

SOF_1006

 

SOF_0998

 

SOF_1057

 

SOF_1008

 

SOF_1058

 

SOF_1069

 

SOF_1082

 

SOF_1089

 

SOF_1083

 

SOF_1171

 

SOF_1176

 

SOF_1175

 

SOF_1204

 

SOF_1186

 

SOF_1213

 

SOF_1290

 

SOF_1255

 

SOF_1310

 

SOF_1297

 

SOF_1428

 

SOF_1313

 

SOF_1441

 

SOF_1637

 

SOF_1489

 

 

shir & elro the wedding by yaniv sofer 23.5.2013

 

shir & elro the wedding by yaniv sofer 23/5/2013

 

SOF_9227

 

SOF_9136i

 

SOF_6520

 

SOF_6879

 

SOF_6891

 

SOF_6939

 

SOF_6985

 

shir & elro the wedding by yaniv sofer 23/5/2013

 

 

shir & elro the wedding by yaniv sofer 23.5.2013

 

 

SUN_0449

 

SUN_0425

 

SOF_7009

 

SOF_6834

 

SOF_6701

 

SOF_6694

 

SOF_6433

 

SOF_6562

 

SOF_6577

 

SOF_9307iii

 

_MG_7445

 

_MG_7359

 

SOF_9146

 

_MG_7471

 

 

SOF_6985

 

SOF_6821

 

יניב סופר טראש דה דרס

יניב סופר טראש דה דרס

 

 

יניב סופר

יניב סופר

 

יניב סופר

יניב סופר

 

יניב סופר

יניב סופר

 

 

טראש דה דרס יניב סופר

טראש דה דרס יניב סופר

 

 

 

SOF_8292

 

SOF_8161

 

_MG_7471

 

_MG_7359

 

SOF_8531

 

SOF_8489

 

fire

 

SOF_3886

 

SOF_0867

 

_MG_7471

 

_MG_7359

 

SOF_9454

 

SOF_8489

 

SOF_8531

 

SOF_8768-2

 

SOF_0963

 

fire

 

SOF_1259

 

 

SOF_8756-2

 

 

SOF_3165

 

 

 

 

טראש דה דרס

טראש דה דרס

 

 

 

 

 

SOF_6452

 

SOF_6354

 

SOF_6251

 

SOF_6120

 

SOF_6085

 

SOF_5938

 

SOF_5864

 

SOF_5853

 

SOF_5811

 

SOF_5795

 

SOF_5792

 

SOF_5788

 

SOF_5752

 

SOF_5744

 

SOF_5735

 

SOF_5722

 

SOF_5695

 

SOF_5605

 

2

 

SOF_5675

 

sofer

 

http://youtu.be/8bqXhKQdOMg

 

SOF_9453

 

http://youtu.be/8bqXhKQdOMg

 

http://youtu.be/8bqXhKQdOMg

 

http://youtu.be/8bqXhKQdOMg

 

 

_SOF1028 copy

 

 

5

 

 

SOF_3165

 

השבוע התמזל מזלי לצלם את אלינה ואסף
שנפגשנו אצלי בסטודיו וסגרנו את נושא צילום החתונה התחלנו לדבר על צילומי הטראש דה דרס שנעשה לפני ונפתיע את האורחים….
בזמן שבירת המוחות והרעיונות שעלו אסף ניזכר שהוא משחק פוטבול! , כן פוטובול יש ליגה חצי מקצוענית בארץ שהספונסר שלה הוא יהודי אמריקאי שחובב את הספורט( מין הסתם )
ופשוט תורם כספים כדי שהליגה הזו תתקיים
אני כמובן שקפצתי על המציאה והחלטתי לעשות טראש בסיגנון  פוט בול !
צילומים שלא נעשו בעולם וכמובן שלא בארץ
אז היה כיףף
, אני נהנתי מאד! מקווה שגם אתם  🙂
קליפ וידאו יעלה בקרוב!
חג פסח שמח !!!
יניב

 

השבוע התמזל מזלי לצלם את אלינה ואסף
שנפגשנו אצלי בסטודיו וסגרנו את נושא צילום החתונה התחלנו לדבר על צילומי הטראש דה דרס שנעשה לפני ונפתיע את האורחים….
בזמן שבירת המוחות והרעיונות שעלו אסף ניזכר שהוא משחק פוטבול! , כן פוטובול יש ליגה חצי מקצוענית בארץ שהספונסר שלה הוא יהודי אמריקאי שחובב את הספורט( מין הסתם )
ופשוט תורם כספים כדי שהליגה הזו תתקיים
אני כמובן שקפצתי על המציאה והחלטתי לעשות טראש בסיגנון  פוט בול !
צילומים שלא נעשו בעולם וכמובן שלא בארץ
אז היה כיףף
, אני נהנתי מאד! מקווה שגם אתם  🙂
קליפ וידאו יעלה בקרוב!
חג פסח שמח !!!
יניב

 

השבוע התמזל מזלי לצלם את אלינה ואסף
שנפגשנו אצלי בסטודיו וסגרנו את נושא צילום החתונה התחלנו לדבר על צילומי הטראש דה דרס שנעשה לפני ונפתיע את האורחים….
בזמן שבירת המוחות והרעיונות שעלו אסף ניזכר שהוא משחק פוטבול! , כן פוטובול יש ליגה חצי מקצוענית בארץ שהספונסר שלה הוא יהודי אמריקאי שחובב את הספורט( מין הסתם )
ופשוט תורם כספים כדי שהליגה הזו תתקיים
אני כמובן שקפצתי על המציאה והחלטתי לעשות טראש בסיגנון  פוט בול !
צילומים שלא נעשו בעולם וכמובן שלא בארץ
אז היה כיףף
, אני נהנתי מאד! מקווה שגם אתם  🙂
קליפ וידאו יעלה בקרוב!
חג פסח שמח !!!
יניב

 

השבוע התמזל מזלי לצלם את אלינה ואסף

שנפגשנו אצלי בסטודיו וסגרנו את נושא צילום החתונה התחלנו לדבר על צילומי הטראש דה דרס שנעשה לפני ונפתיע את האורחים….

בזמן שבירת המוחות והאעיונות שעלו אסף ניזכר שהוא משחק פוטבול!, כן פוטובול יש ליגה חצי מקצוענית בארץ שהספונסר שלה הוא יהודי אמריקאי שחובב את הספורט ( מין הסתם ) ופשוט תורם כספים כדי שהליגה הזו תתקיים.

אני כמובן שקפצתי על המציאה והחלטתי לעשות טראש בסיגנון  פוט בול !

צילומים שלא נעשו בעולם וכמובן שלא בארץ

אז היה כיף ף

, אני נהנתי מאד! מקווה שגם אתם  🙂

קליפ וידאו יעלה בקרוב!

חג פסח שמח !!!

יניב

 

השבוע התמזל מזלי לצלם את אלינה ואסף

שנפגשנו אצלי בסטודיו וסגרנו את נושא צילום החתונה התחלנו לדבר על צילומי הטראש דה דרס שנעשה לפני ונפתיע את האורחים….

בזמן שבירת המוחות והאעיונות שעלו אסף ניזכר שהוא משחק פוטבול!, כן פוטובול יש ליגה חצי מקצוענית בארץ שהספונסר שלה הוא יהודי אמריקאי שחובב את הספורט ( מין הסתם ) ופשוט תורם כספים כדי שהליגה הזו תתקיים.

אני כמובן שקפצתי על המציאה והחלטתי לעשות טראש בסיגנון  פוט בול !

צילומים שלא נעשו בעולם וכמובן שלא בארץ

אז היה כיף ף

, אני נהנתי מאד! מקווה שגם אתם  🙂

קליפ וידאו יעלה בקרוב!

חג פסח שמח !!!

יניב

 

SOF_2936

 

SOF_2951

 

SOF_3036

 

SOF_2958

 

SOF_3104

 

SOF_3130

 

SOF_3147

 

SOF_3158

 

SOF_3165

 

SOF_3176

 

SOF_3196

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ft-rNkLu8Xg

 

http://youtu.be/sGpNAYsKrf4

 

 

375x60-gray-blue.tif.tiff

http://www.yanivsofer.com/wp-content/uploads/2013/02/375×60-gray-blue.tif.tiff

 

שני ואורי , זוג מדהים שגם עשה אצלינו צילומי טראש דה דרס בנוסף לחתונה

את יום החתונה הפתיע אותנו סופת ברקים שניצלנו לסשן בצילומי חוץ…

אני מאד מרוצה מהתוצאה 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=Ft-rNkLu8Xg

 

 

 

שני ואורי , זוג מדהים שגם עשה אצלינו צילומי טראש דה דרס בנוסף לחתונה

את יום החתונה הפתיע אותנו סופת ברקים שניצלנו לסשן בצילומי חוץ…

אני מאד מרוצה מהתוצאה 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=Ft-rNkLu8Xg

 

 

 

1

 

8

 

ronen shemesh

 

 

SOF_0125

 

SOF_1159

 

SOF_1033 - Copy

 

SOF_1226

 

SOF_1163

 

SOF_1457

 

SOF_1292

 

SOF_3182

 

SOF_2927

 

SOF_3807

 

SOF_4749

 

SOF_4724

 

SOF_8496

 

SOF_5523

 

SOF_8626

 

SOR_0495

 

SOR_3615

 

SOR_1014

 

My Video Director

 

every wedding  yaki  comes with a  big  smile

 a lot of energy

courtesy and most importantly professionalism

 

every wedding  yaki  comes with a  big smile

 a lot of energy

courtesy and most importantly professionalism

 

every wedding yaki comes with a  big smile

 a lot of energy

courtesy and most importantly professionalism

 

every wedding yaki comes with a  big smile

 a lot of energy

courtesy and most importantly professionalism

 

 

every wedding yaki comes with a  big smile

 a lot of energy

courtesy and most importantly professionalism

 

 

 

Yaki Yehezkel

 

Yaki Yehezkel Dslr Videographer

 

Image 23

 

 

Yaki Yehezkel Dslr Videographer

 

Yaki Yehezkel Dslr Videographer

 

every wedding  yaki  comes with a  big  smile

 a lot of energy

courtesy and most importantly professionalism

 

 

 

Image 23

 

Ravit Perry is a camera girl and a mom who loves to travel and meeting new people, loving life and believes that “You live once. No risk, no glory”…

Her love for wedding photography stems from being a hopeless romantic…

and The most important thing , my life partnerwho loves  L O V E

 

My Video Editor Mali Rinat

 

http://youtu.be/sGpNAYsKrf4

 

http://youtu.be/sGpNAYsKrf4

 

http://youtu.be/sGpNAYsKrf4

 

Picture 978

 

Picture 988

 

SOF_6216

 

SOF_6248

 

Picture 758

 

Picture 735

 

Picture 388

 

Picture 380

 

Picture 148

 

SOF_6692

 

SOF_6736

 

SOF_6848

 

SOF_6498

 

SOF_6469

 

SOF_6444

 

SOF_6415

 

SOF_6398

 

SOF_6355

 

SOF_6313

 

SOF_6307

 

SOF_6275

 

SOF_6265

 

SOF_6853

 

SOF_6934

 

SOF_7072

 

 

 

טראש דה דרס יניב סופר

 

טראש דה דרס יניב סופר

 

טראש דה דרס יניב סופר

 

טראש דה דרס יניב סופר

 

טראש דה דרס יניב סופר

 

טראש דה דרס יניב סופר

 

טראש דה דרס יניב סופר

 

טראש דה דרס יניב סופר

 

טראש דה דרס יניב סופר

 

 

SOF_1711

 

r

 

3988

 

SOF_6000

 

SOF_8809-2

 

SOF_7321

 

http://www.onlife.co.il/סגנון/אופנה/40427/טרנד-הכלות-החדש-trash-dress

 

http://www.onlife.co.il/סגנון/אופנה/40427/טרנד-הכלות-החדש-trash-dress

 

 

 

http://www.onlife.co.il/סגנון/אופנה/40427/טרנד-הכלות-החדש-trash-dress

 

 

טראש דה דרס

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

 

 

 

 

http://youtu.be/8bqXhKQdOMg

 

 

trash the dress

טראש דה דרס

 

טראש דה דרס

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

 

trash the dress

טראש דה דרס

 

trash the dress

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

 

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

 

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

 

טראש דה דרס יניב סופר

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

 

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

 

טראש דה דרס יניב סופר

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

 

טראש דה דרס יניב סופר

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

 

trash the dress

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

 

טראש דה דרס

צילומי טראש דה דרס בתאילנד

 

טראש דה דרס

trash the dress

 

טראש דה דרס

trash the dress

 

טראש דה דרס

trash the dress

 

SOR_4434

 

SOR_4353

 

SOR_4451

 

טראש דה דרס 4

 

SOF_9905

 

SOF_9632

 

SOF_5516

 

SOF_6655

 

SOF_5471

 

SOF_5441

 

SOF_9952-2

 

SOF_6154

 

SOF_5682-2

 

h

 

SOF_1271

 

SOF_8366

 

 

 

 

 

 

 

 “מאמי”

…..צילומים לסניגל של חן אהרוני

 

SOF_8119

 

SOF_8113

 

SOF_8094

 

SOF_8072

 

SOF_6137

 

SOF_6122

 

SOF_1397

 

SOF_1391

 

SOF_1381

 

SOF_0244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOF_0244

 

SOF_1381

 

SOF_1391

 

SOF_1397

 

SOF_6122

 

SOF_8072

 

SOF_6137

 

SOF_8094

 

SOF_8108

 

SOF_8113

 

SOF_8119

 

 

ראיון שלי בנושא צילומי טראש דה דרס 17/10/2011 בתוכנית הבוקר חיים טוב בערוץ 2

 

שני ואורי , זוג מדהים שגם עשה אצלינו צילומי טראש דה דרס בנוסף לחתונה

את יום החתונה הפתיע אותנו סופת ברקים שניצלנו לסשן בצילומי חוץ…

אני מאד מרוצה מהתוצאה 🙂

 

 

 

את שני ואורי צלמתי בקיסריה , ממש על גבול מזג אויר סוער

שאותו ניצלנו לצילומים שכוללים סופות ברקים ברקע….

חתונה מדהימה עם המון צעירים .

נהננו…

 

 

 

 

טראש דה דרס

 

SOF_3001

 

SOF_3013

 

SOF_3048

 

SOF_3050

 

SOF_3066

 

SOF_3029

 

SOF_2996

 

SOF_2990

 

SOF_2945

 

SOF_2936

 

IMG_9245

 

IMG_9256

 

IMG_9312

 

SOF_2891

 

http://www.onlife.co.il/סגנון/אופנה/40427/טרנד-הכלות-החדש-trash-dress

 

 

 

 

1

 

2-2

 

4-2

 

7-2

 

5-2

 

 

 

 

 

 

 

שני ואורי , זוג מדהים שגם עשה אצלינו צילומי טראש דה דרס בנוסף לחתונה

את יום החתונה הפתיע אותנו סופת ברקים שניצלנו לסשן בצילומי חוץ…

אני מאד מרוצה מהתוצאה 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=Ft-rNkLu8Xg

 

 

 

 

SOF_8527

 

SOF_8594

 

SOF_8639

 

SOF_8288

 

SOF_8579

 

SOF_8120

 

SOF_8105

 

SOF_8116

 

SOF_8080

 

SOF_8049

 

SOF_8045

 

SOF_8033

 

SOF_8027

 

SOF_8003

 

sofer

 

SOF_7959

 

SOF_7924

 

SOF_7910

 

SOF_7906

 

SOF_7876

 

SOF_7836

 

SOF_7825

 

SOF_7807

 

 

 

 

SOF_7325

 

SOF_7316

 

SOF_7284

 

SOF_7270

 

SOF_7253

 

SOF_7213

 

SOF_7203

 

SOF_7187

 

SOF_7182

 

SOF_7169

 

SOF_7147

 

SOF_7163

 

 

 

 

 

 

SOF_8432

 

SOF_9748

 

SOF_8468

 

SOF_8821

 

SOF_8919

 

SOF_8790

 

SOF_8780

 

SOF_8768

 

SOF_8625

 

SOF_8516

 

SOF_8547

 

SOF_8472

 

SOF_9300

 

SOF_9061

 

SOF_8366

 

SOF_9026

 

SOF_8899

 

SOF_8352

 

SOF_8321

 

SOF_8245

 

 

 

 

 

 

 

526015_457667874285161_331996168_n

 

526015_457667874285161_331996168_n

 

Ravit Perry is a camera girl and a mom who loves to travel and meeting new people, loving life and believes that “You live once. No risk, no glory”…

Her love for wedding photography stems from being a hopeless romantic…

who loves  L O V E

 

Ravit Perry is a camera girl and a mom who loves to travel and meeting new people, loving life and believes that “You live once. No risk, no glory”…

Her love for wedding photography stems from being a hopeless romantic…

who loves  L O V E

 

Ravit Perry is a camera girl and a mom who loves to travel and meeting new people, loving life and believes that “You live once. No risk, no glory”…

Her love for wedding photography stems from being a hopeless romantic…

and The most important thing , my life partner…

who loves  L O V E

 

Ravit Perry is a camera girl and a mom who loves to travel and meeting new people, loving life and believes that “You live once. No risk, no glory”…

Her love for wedding photography stems from being a hopeless romantic…

who loves  L O V E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ft-rNkLu8Xg

 

 

טראש דה דרס 2

 

SOF_8681

 

SOF_8660

 

SOF_8627

 

SOF_8593

 

SOF_8525

 

SOF_8489

 

טראש דה דרס 1

 

IMG_0676

 

IMG_0655

 

IMG_0626

 

טראש דה דרס 3

 

IMG_0593

 

IMG_0579

 

IMG_0519

 

IMG_0512

 

טראש דה דרס 4

 

IMG_0506

 

IMG_0500

 

 

 

SOR_8659_60_61_tonemapped-2

 

sofer

 

SOF_9304

 

SOF_7163

 

SOF_6631-3

 

SOF_6469

 

SOF_6444

 

SOF_6398

 

SOF_5989

 

SOF_3499

 

SOF_0589

 

 

 

טראש דה דרס 5

 

טראש דה דרס 6

 

טראש דה דרס 8

 

טראש דה דרס 9

 

טראש דה דרס 23

 

טראש דה דרס 16

 

טראש דה דרס10

 

טראש דה דרס 13

 

טראש דה דרס 15

 

טראש דה דרס 22

 

טראש דה דרס 14

 

טראש דה דרס 3

 

טראש דה דרס 18

 

טראש דה דרס 38

 

טראש דה דרס 2

 

טראש דה דרס 19

 

טראש דה דרס 20

 

טראש דה דרס 21

 

טראש דה דרס 24

 

טראש דה דרס 25

 

טראש דה דרס 11

 

טראש דה דרס 26

 

טראש דה דרס 27

 

טראש דה דרס1

 

טראש דה דרס 28

 

טראש דה דרס 29

 

טראש דה דרס 30

 

טראש דה דרס

 

טראש דה דרס 31

 

טראש דה דרס 32

 

טראש דה דרס 12

 

טראש דה דרס 33

 

טראש דה דרס 17

 

טראש דה דרס 34

 

טראש דה דרס 35

 

טראש דה דרס 36

 

טראש דה דרס 7

 

SOF_0589

 

 

 

 

 

 

SOF_1099

 

SOF_1088

 

SOF_1084

 

SOF_1072

 

SOR_1451

 

SOR_1504

 

SOR_1849

 

SOR_1455

 

 

 

 

 

SOF_1065

 

SOF_0987

 

SOF_1419

 

SOR_1521

 

SOR_1551

 

SOR_1557

 

SOR_1600

 

SOR_1791

 

SOR_1825

 

SOR_1582

 

SOR_1365

 

SOR_1378

 

IMG_0778

 

SOF_1563

 

SOF_1382

 

SOF_1247

 

SOF_1645

 

SOF_1153

 

SOF_1128

 

IMG_0820

 

SOF_1009

 

SOF_1025

 

SOF_1028

 

SOF_1072

 

SOF_1084

 

SOF_1088

 

SOF_1099

 

 

 

SOF_0532

 

SOF_0567

 

SOF_0537

 

SOF_0490

 

SOF_0462

 

IMG_0137

 

IMG_0126

 

SOF_0400

 

SOF_0389

 

SOF_0516

 

 

SOF_0554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q:  What Equipment Do You Use And Why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


Underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

Q:  At what time do you arrive on the day of the wedding?

A:  In the summer I arrive at 3:30 pm, and in the winter I arrive at 2:00 pm.

 

Q:  At what time do I need to schedule the makeup artist?

A:  In the summer by 3:30 pm you should be in the process of getting your makeup done, and in winter by 2.00 pm you should be towards the end of getting your makeup done.

 

Q:  Do you photograph the whole organization and preparation on the day of the wedding?

A:  We do not start photographing before the makeup is almost done. Then we start the shooting the whole preparation process.

 

Q:  Is there enough time for outdoor shooting?

A:  There is plenty of time if we stick to this schedule. In any ways, during the summer we can not start shooting before 5:30 pm due to the very strong sunlight.

 

Q:  Do you come by yourself for the pre-wedding photos?

A:  No, I arrive with the whole crew in order for you to have several shooting angles and also to help with the studio equipment.

 

Q:  Do you use studio equipment?

A:  Yes, I do use studio equipment for the outdoor photo session, the family photos Hupa ceremony and the party.

 

Q:  Where do you do the outdoor photo shoot?

A:  I like to come when I know exactly where the outdoor photography will take place. We discuss the different location options several days prior to the wedding.

 

Q:  Do you have insurance?

A:  I certainly do. I have a very good insurance policy that covers professional and third party liability.

 

Q:  I am interested in ‘Trash the Dress’ photos. When can we do them?

We can do the ‘Trash the Dress’ shooting before or after the wedding. If you would like to do it after the wedding, we can use your original wedding dress.

If however you would rather do it prior to the day of the wedding, you can get a dress through e-Bay for about $150-100, and then we can really trash it!

 

Q: Where do you do the Trash the Dress shooting?

Trash the Dress photography is basically fashion photography. I would be happy to discuss your preferences.

 

Q: What time do you start shooting Trash the Dress?

It depends on the concept you choose. It can be in the morning or in the afternoon.

 

Q: Do you work outside of Israel?

A:  Yes, of course.

 

Q:  I would like to have pregnancy photography done. However, I would rather have a woman photographer. What is your solution in this case?

A:  Please take a look at Ravit Perry’s pregnancy photographs on our website.  www.yanivsofer.com

 

Q:  What equipment do you use for video?

A:  We are past the period of using big heavy cameras. We now use professional DSLR cameras, 5D Mark II. With these cameras we connect a wireless device to the DJ in order to capture the best sound.

 

Q:  Do we have to arrange a meeting with you?

A:  No… If you like what you see, and you have all the answers you were looking for through the website and over the phone, you are welcome to sign and return the contract by e-mail (weddings@yanivsofer.com) and confirm by telephone, Israel  052-311-0311, from overseas +972-52-311-0311.

 

Q:  How many albums do we receive?

A:  One big album for the couple, two smaller ones for the two sets of parents, and one special album for the bride.

 

Q:  Is the Trash the Dress photo session also recorded on video?

A:  Yes, it is also possible to have underwater video.

 

Q:  Time Schedule of Delivery

A:

Video: 45 days after receiving your song selections for the soundtrack.

Photos: We furnish all of the photographs on a CD or Memory Stick the day after the wedding.

Album Design: 10 days after receiving your selection of photos, you will receive the album design by e-mail for your review and approval.

Final Albums: 10 days after approving the design.


 

Q:  What Equipment Do You Use And Why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


Underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

Q:  At what time do you arrive on the day of the wedding?

A:  In the summer I arrive at 3:30 pm, and in the winter I arrive at 2:00 pm.

 

Q:  At what time do I need to schedule the makeup artist?

A:  In the summer by 3:30 pm you should be in the process of getting your makeup done, and in winter by 2.00 pm you should be towards the end of getting your makeup done.

 

Q:  Do you photograph the whole organization and preparation on the day of the wedding?

A:  We do not start photographing before the makeup is almost done. Then we start the shooting the whole preparation process.

 

Q:  Is there enough time for outdoor shooting?

A:  There is plenty of time if we stick to this schedule. In any ways, during the summer we can not start shooting before 5:30 pm due to the very strong sunlight.

 

Q:  Do you come by yourself for the pre-wedding photos?

A:  No, I arrive with the whole crew in order for you to have several shooting angles and also to help with the studio equipment.

 

Q:  Do you use studio equipment?

A:  Yes, I do use studio equipment for the outdoor photo session, the family photos Hupa ceremony and the party.

 

Q:  Where do you do the outdoor photo shoot?

A:  I like to come when I know exactly where the outdoor photography will take place. We discuss the different location options several days prior to the wedding.

 

Q:  Do you have insurance?

A:  I certainly do. I have a very good insurance policy that covers professional and third party liability.

 

Q:  I am interested in ‘Trash the Dress’ photos. When can we do them?

We can do the ‘Trash the Dress’ shooting before or after the wedding. If you would like to do it after the wedding, we can use your original wedding dress.

If however you would rather do it prior to the day of the wedding, you can get a dress through e-Bay for about $150-100, and then we can really trash it!

 

Q: Where do you do the Trash the Dress shooting?

Trash the Dress photography is basically fashion photography. I would be happy to discuss your preferences.

 

Q: What time do you start shooting Trash the Dress?

It depends on the concept you choose. It can be in the morning or in the afternoon.

 

Q: Do you work outside of Israel?

A:  Yes, of course.

 

Q:  I would like to have pregnancy photography done. However, I would rather have a woman photographer. What is your solution in this case?

A:  Please take a look at Ravit Perry’s pregnancy photographs on our website.  www.yanivsofer.com

 

Q:  What equipment do you use for video?

A:  We are past the period of using big heavy cameras. We now use professional DSLR cameras, 5D Mark II. With these cameras we connect a wireless device to the DJ in order to capture the best sound.

 

Q:  Do we have to arrange a meeting with you?

A:  No… If you like what you see, and you have all the answers you were looking for through the website and over the phone, you are welcome to sign and return the contract by e-mail (weddings@yanivsofer.com) and confirm by telephone, Israel  052-311-0311, from overseas +972-52-311-0311.

 

Q:  How many albums do we receive?

A:  One big album for the couple, two smaller ones for the two sets of parents, and one special album for the bride.

 

Q:  Is the Trash the Dress photo session also recorded on video?

A:  Yes, it is also possible to have underwater video.

 

Q:  Time Schedule of Delivery

A:

Video: 45 days after receiving your song selections for the soundtrack.

Photos: We furnish all of the photographs on a CD or Memory Stick the day after the wedding.

Album Design: 10 days after receiving your selection of photos, you will receive the album design by e-mail for your review and approval.

Final Albums: 10 days after approving the design.


 

Q:  What Equipment Do You Use And Why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


Underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

Q:  At what time do you arrive on the day of the wedding?

 

A:  In the summer I arrive at 3:30 pm, and in the winter I arrive at 2:00 pm.

 

Q:  At what time do I need to schedule the makeup artist?

A:  In the summer by 3:30 pm you should be in the process of getting your makeup done, and in winter by 2.00 pm you should be towards the end of getting your makeup done.

 

Q:  Do you photograph the whole organization and preparation on the day of the wedding?

A:  We do not start photographing before the makeup is almost done. Then we start the shooting the whole preparation process.

 

Q:  Is there enough time for outdoor shooting?

A:  There is plenty of time if we stick to this schedule. In any ways, during the summer we can not start shooting before 5:30 pm due to the very strong sunlight.

 

Q:  Do you come by yourself for the pre-wedding photos?

A:  No, I arrive with the whole crew in order for you to have several shooting angles and also to help with the studio equipment.

 

Q:  Do you use studio equipment?

A:  Yes, I do use studio equipment for the outdoor photo session, the family photos Hupa ceremony and the party.

 

Q:  Where do you do the outdoor photo shoot?

A:  I like to come when I know exactly where the outdoor photography will take place. We discuss the different location options several days prior to the wedding.

 

Q:  Do you have insurance?

A:  I certainly do. I have a very good insurance policy that covers professional and third party liability.

 

Q:  I am interested in ‘Trash the Dress’ photos. When can we do them?

We can do the ‘Trash the Dress’ shooting before or after the wedding. If you would like to do it after the wedding, we can use your original wedding dress.

If however you would rather do it prior to the day of the wedding, you can get a dress through e-Bay for about $150-100, and then we can really trash it!

 

Q: Where do you do the Trash the Dress shooting?

Trash the Dress photography is basically fashion photography. I would be happy to discuss your preferences.

 

Q: What time do you start shooting Trash the Dress?

It depends on the concept you choose. It can be in the morning or in the afternoon.

 

Q: Do you work outside of Israel?

A:  Yes, of course.

 

Q:  I would like to have pregnancy photography done. However, I would rather have a woman photographer. What is your solution in this case?

A:  Please take a look at Ravit Perry’s pregnancy photographs on our website.  www.yanivsofer.com

 

Q:  What equipment do you use for video?

A:  We are past the period of using big heavy cameras. We now use professional DSLR cameras, 5D Mark II. With these cameras we connect a wireless device to the DJ in order to capture the best sound.

 

Q:  Do we have to arrange a meeting with you?

A:  No… If you like what you see, and you have all the answers you were looking for through the website and over the phone, you are welcome to sign and return the contract by e-mail (weddings@yanivsofer.com) and confirm by telephone, Israel  052-311-0311, from overseas +972-52-311-0311.

 

Q:  How many albums do we receive?

A:  One big album for the couple, two smaller ones for the two sets of parents, and one special album for the bride.

 

Q:  Is the Trash the Dress photo session also recorded on video?

A:  Yes, it is also possible to have underwater video.

 

Q:  Time Schedule of Delivery

A:

Video: 45 days after receiving your song selections for the soundtrack.

Photos: We furnish all of the photographs on a CD or Memory Stick the day after the wedding.

Album Design: 10 days after receiving your selection of photos, you will receive the album design by e-mail for your review and approval.

Final Albums: 10 days after approving the design.


 

 

Q:  What Equipment Do You Use And Why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


Underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

I’m Yaniv Sofer Photography!

Yaniv Sofer is the head of an original, passionate and fun photography team.

Equipped with creativity, sass and yes… cameras, we love capturing the romance, emotion and excitement of every wedding we shoot. We feel the moments that are not rehearsed, create the most sincere photographs, and we have the know-how to capture them forever. We also like artsy posed shots and enjoy finding cool locations, throw in dynamic lighting and create breath-taking imagery for every couple. We are story tellers and skillfully create imagery that preserves almost very wonderful minute.

We just love photographing weddings!

 

 

 

38903594vvvvvvv

 

 

38903594vvvvvvv

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaniv Sofer Photography !

Yaniv Sofer es el líder de un equipo de fotógrafos originales, apasionados y divertidos. Equipados con mucha creatividad, atrevimiento y, si…  también cámaras fotográficas, nos encanta capturar todo el romance, entusiasmo y emoción de cada boda que fotografiamos. Sabemos detectar los momentos no ensayados, crear las fotografías más sinceras, y sabemos cómo guardarlos para siempre.  También nos gustan las poses artísticas y disfrutamos buscando lugares especiales, añadiendo luces dinámicas y creando imágenes conmovedoras para cada pareja. Somos narradores de cuentos y tenemos la habilidad de crear imágenes que preservan cada maravilloso momento. Nos encanta fotografiar bodas!

 

 

AS3G0015-copy1-950x64711

 

Yaniv Sofer Photography !

Yaniv Sofer es el líder de un equipo de fotógrafos originales, apasionados y divertidos. Equipados con mucha creatividad, atrevimiento y, si…  también cámaras fotográficas, nos encanta capturar todo el romance, entusiasmo y emoción de cada boda que fotografiamos. Sabemos detectar los momentos no ensayados, crear las fotografías más sinceras, y sabemos cómo guardarlos para siempre.  También nos gustan las poses artísticas y disfrutamos buscando lugares especiales, añadiendo luces dinámicas y creando imágenes conmovedoras para cada pareja. Somos narradores de cuentos y tenemos la habilidad de crear imágenes que preservan cada maravilloso momento. Nos encanta fotografiar bodas!

 

 

I’m Yaniv Sofer Photography!

Yaniv Sofer is the head of an original, passionate and fun photography team.

Equipped with creativity, sass and yes… cameras, we love capturing the romance, emotion and excitement of every wedding we shoot. We feel the moments that are not rehearsed, create the most sincere photographs, and we have the know-how to capture them forever. We also like artsy posed shots and enjoy finding cool locations, throw in dynamic lighting and create breath-taking imagery for every couple. We are story tellers and skillfully create imagery that preserves almost very wonderful minute.

We just love photographing weddings!

 

 

 

Yaniv Sofer e il suo straordinario team di fotografi!

Yaniv Sofer è a capo di un team di fotografi originali, appassionati e divertenti. Dotati di infinita creatività e muniti di un pizzico d’impertinenza, e ovviamente… di macchine fotografiche, amiamo catturare il romanticismo, l’emozione e l’eccitazione dei matrimoni che abbiamo la fortuna di fotografare. Creiamo fotografie sincere, sentiamo i momenti più autentici e abbiamo le capacità tecniche per riuscire a fissarli per sempre. Amiamo anche le fotografie in pose artistiche e ci divertiamo a trovare delle location interessanti, e con l’aggiunta di un’illuminazione dinamica riusciamo a creare immagini mozzafiato per ogni coppia. Siamo dei veri e propri narratori per immagini e siamo particolarmente abili nel creare fotografie che preservano ogni singolo attimo di meraviglia. Semplicemente adoriamo fotografare matrimoni!

 

 

Yaniv Sofer e il suo straordinario team di fotografi!

Yaniv Sofer è a capo di un team di fotografi originali, appassionati e divertenti. Dotati di infinita creatività e muniti di un pizzico d’impertinenza, e ovviamente… di macchine fotografiche, amiamo catturare il romanticismo, l’emozione e l’eccitazione dei matrimoni che abbiamo la fortuna di fotografare. Creiamo fotografie sincere, sentiamo i momenti più autentici e abbiamo le capacità tecniche per riuscire a fissarli per sempre. Amiamo anche le fotografie in pose artistiche e ci divertiamo a trovare delle location interessanti, e con l’aggiunta di un’illuminazione dinamica riusciamo a creare immagini mozzafiato per ogni coppia. Siamo dei veri e propri narratori per immagini e siamo particolarmente abili nel creare fotografie che preservano ogni singolo attimo di meraviglia. Semplicemente adoriamo fotografare matrimoni!

 

 

Yaniv Sofer e il suo straordinario team di fotografi!

Yaniv Sofer è a capo di un team di fotografi originali, appassionati e divertenti. Dotati di infinita creatività e muniti di un pizzico d’impertinenza, e ovviamente… di macchine fotografiche, amiamo catturare il romanticismo, l’emozione e l’eccitazione dei matrimoni che abbiamo la fortuna di fotografare. Creiamo fotografie sincere, sentiamo i momenti più autentici e abbiamo le capacità tecniche per riuscire a fissarli per sempre. Amiamo anche le fotografie in pose artistiche e ci divertiamo a trovare delle location interessanti, e con l’aggiunta di un’illuminazione dinamica riusciamo a creare immagini mozzafiato per ogni coppia. Siamo dei veri e propri narratori per immagini e siamo particolarmente abili nel creare fotografie che preservano ogni singolo attimo di meraviglia. Semplicemente adoriamo fotografare matrimoni!

 

 

Yaniv Sofer e il suo straordinario team di fotografi!

Yaniv Sofer è a capo di un team di fotografi originali, appassionati e divertenti. Dotati di infinita creatività e muniti di un pizzico d’impertinenza, e ovviamente… di macchine fotografiche, amiamo catturare il romanticismo, l’emozione e l’eccitazione dei matrimoni che abbiamo la fortuna di fotografare. Creiamo fotografie sincere, sentiamo i momenti più autentici e abbiamo le capacità tecniche per riuscire a fissarli per sempre. Amiamo anche le fotografie in pose artistiche e ci divertiamo a trovare delle location interessanti, e con l’aggiunta di un’illuminazione dinamica riusciamo a creare immagini mozzafiato per ogni coppia. Siamo dei veri e propri narratori per immagini e siamo particolarmente abili nel creare fotografie che preservano ogni singolo attimo di meraviglia. Semplicemente adoriamo fotografare matrimoni!

 

 

Yaniv Sofer e il suo straordinario team di fotografi!

Yaniv Sofer è a capo di un team di fotografi originali, appassionati e divertenti. Dotati di infinita creatività e muniti di un pizzico d’impertinenza, e ovviamente… di macchine fotografiche, amiamo catturare il romanticismo, l’emozione e l’eccitazione dei matrimoni che abbiamo la fortuna di fotografare. Creiamo fotografie sincere, sentiamo i momenti più autentici e abbiamo le capacità tecniche per riuscire a fissarli per sempre. Amiamo anche le fotografie in pose artistiche e ci divertiamo a trovare delle location interessanti, e con l’aggiunta di un’illuminazione dinamica riusciamo a creare immagini mozzafiato per ogni coppia. Siamo dei veri e propri narratori per immagini e siamo particolarmente abili nel creare fotografie che preservano ogni singolo attimo di meraviglia. Semplicemente adoriamo fotografare matrimoni!

 

 

AS3G0015-copy1-950x64711

 

Yaniv Sofer e il suo straordinario team di fotografi!

Yaniv Sofer è a capo di un team di fotografi originali, appassionati e divertenti. Dotati di infinita creatività e muniti di un pizzico d’impertinenza, e ovviamente… di macchine fotografiche, amiamo catturare il romanticismo, l’emozione e l’eccitazione dei matrimoni che abbiamo la fortuna di fotografare. Creiamo fotografie sincere, sentiamo i momenti più autentici e abbiamo le capacità tecniche per riuscire a fissarli per sempre. Amiamo anche le fotografie in pose artistiche e ci divertiamo a trovare delle location interessanti, e con l’aggiunta di un’illuminazione dinamica riusciamo a creare immagini mozzafiato per ogni coppia. Siamo dei veri e propri narratori per immagini e siamo particolarmente abili nel creare fotografie che preservano ogni singolo attimo di meraviglia. Semplicemente adoriamo fotografare matrimoni!

 

 

1-1

 

Je suis Yaniv Sofer Photographe!

Yaniv Sofer est à la tête d’une équipe originale, passionnée et amusante de photographes.

Équipé de la créativité, Sass et Yes  appareils photos et vidéos…, nous aimons capturer l’idylle, l’émotion et l’excitation de chaque mariage que nous photographions.

Nous sentons les moments qui ne sont pas répétés, nous prenons les photographies les plus sincères et nous avons le savoir-faire, pour les capturer à jamais.

Comme des images bohèmes, nous aussi aimons trouver des emplacements insolites, à travers une lumière dynamique, pour créer des images à couper le souffle pour chaque couple.

Nous sommes des scrutateurs d’histoire et créons habilement les images qui préservent la presque très merveilleuse minute.

Nous aimons tout simplement, photographier des mariages !

 

Je suis Yaniv Sofer Photographe!

Yaniv Sofer est à la tête d’une équipe originale, passionnée et amusante de photographes.

Équipé de la créativité, Sass et Yes  appareils photos et vidéos…, nous aimons capturer l’idylle, l’émotion et l’excitation de chaque mariage que nous photographions.

Nous sentons les moments qui ne sont pas répétés, nous prenons les photographies les plus sincères et nous avons le savoir-faire, pour les capturer à jamais.

Comme des images bohèmes, nous aussi aimons trouver des emplacements insolites, à travers une lumière dynamique, pour créer des images à couper le souffle pour chaque couple.

Nous sommes des scrutateurs d’histoire et créons habilement les images qui préservent la presque très merveilleuse minute.

Nous aimons tout simplement, photographier des mariages !

 

AS3G0015-copy1-950x6471

 

 

Je suis Yaniv Sofer Photographe!

Yaniv Sofer est à la tête d’une équipe originale, passionnée et amusante de photographes.

Équipé de la créativité, Sass et Yes  appareils photos et vidéos…, nous aimons capturer l’idylle, l’émotion et l’excitation de chaque mariage que nous photographions.

Nous sentons les moments qui ne sont pas répétés, nous prenons les photographies les plus sincères et nous avons le savoir-faire, pour les capturer à jamais.

Comme des images bohèmes, nous aussi aimons trouver des emplacements insolites, à travers une lumière dynamique, pour créer des images à couper le souffle pour chaque couple.

Nous sommes des scrutateurs d’histoire et créons habilement les images qui préservent la presque très merveilleuse minute.

Nous aimons tout simplement, photographier des mariages !

 

Je suis Yaniv Sofer Photographe!

Yaniv Sofer est à la tête d’une équipe originale, passionnée et amusante de photographes.

Équipé de la créativité, Sass et Yes  appareils photos et vidéos…, nous aimons capturer l’idylle, l’émotion et l’excitation de chaque mariage que nous photographions.

Nous sentons les moments qui ne sont pas répétés, nous prenons les photographies les plus sincères et nous avons le savoir-faire, pour les capturer à jamais.

Comme des images bohèmes, nous aussi aimons trouver des emplacements insolites, à travers une lumière dynamique, pour créer des images à couper le souffle pour chaque couple.

Nous sommes des scrutateurs d’histoire et créons habilement les images qui préservent la presque très merveilleuse minute.

Nous aimons tout simplement, photographier des mariages !

 

Je suis Yaniv Sofer Photographe!

Yaniv Sofer est à la tête d’une équipe originale, passionnée et amusante de photographes.

Équipé de la créativité, Sass et Yes  appareils photos et vidéos…, nous aimons capturer l’idylle, l’émotion et l’excitation de chaque mariage que nous photographions.

Nous sentons les moments qui ne sont pas répétés, nous prenons les photographies les plus sincères et nous avons le savoir-faire, pour les capturer à jamais.

Comme des images bohèmes, nous aussi aimons trouver des emplacements insolites, à travers une lumière dynamique, pour créer des images à couper le souffle pour chaque couple.

Nous sommes des scrutateurs d’histoire et créons habilement les images qui préservent la presque très merveilleuse minute.

Nous aimons tout simplement, photographier des mariages !

 

Q:  What Equipment Do You Use And Why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


Underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What Equipment Do You Use And Why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


Underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


Underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A:   We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A: We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.


Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A: We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 


Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A: We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 


Camera Bodies:

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater equipment:

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A: We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 


Camera Bodies

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater aquipment

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro


Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A: We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 


Camera Bodies

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater aquipment

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro

Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A: We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

 

 


Camera Bodies

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater


Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8


underwater aquipment

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro

Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A: We use nikon gear… for the best sharpening and colorful picture.

Camera Bodies

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater

Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8

underwater aquipment

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro

Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A: We use nikon gear. for the best sharpening and colorful picture

Camera Bodies

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater

Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8

underwater aquipment

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro

Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A: We use nikon gear. for the best sharpening and colorful picture

Camera Bodies

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater

Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8

underwater aquipment

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro

Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

 

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q: What equipment do you use and why?

A: We use nikon gear. …for the best sharpening and colorful picture

Camera Bodies

 • bodies of nikon d3s
 • canon  5d mark ii for trash the dress shooting underwater

Lenses:

 • nikon lens 14-24mm f2/.8
 • nikon lens 35mm f2
 • nikon lens 50mm f1.4
 • the new 85mm  f1.4 nikon lens
 • nikon lens 105 mm f2.8 micro
 • nikon lens 135mm f2
 • canon lens 20mm f2.8
 • canon lens 85mm f1.8

underwater aquipment

 • Ikelite Housing for Canon 5D MARK II
 • gopro

Lights:

 • Canon 580 EXII
 • nikon sb800
 • nikon sb700
 • nikon sb28

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

 

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

 

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

 

אודות יניב סופר וכו…

 

אודות יניב סופר וכו…

 

אודות יניב סופר וכו…

 

אודות יניב סופר וכו…

 

אודות יניב סופר וכו…

 

אודות יניב סופר וכו…

 

..אודות

 

..אודות

 

..אודות

 

..אודות

 

אודות…

 

אודות…

 

Resume here… Resume here… Resume here… Resume here…

Resume here… Resume here… Resume here… Resume here…

Resume here… Resume here… Resume here… Resume here…

Resume here… Resume here… Resume here… Resume here…

Resume here… Resume here… Resume here… Resume here…

 

MaliRinat

 

My Video Director

 

Resume here… Resume here… Resume here… Resume here…

Resume here… Resume here… Resume here… Resume here…

Resume here… Resume here… Resume here… Resume here…

Resume here… Resume here… Resume here… Resume here…

Resume here… Resume here… Resume here… Resume here…

 

Reuven

 

ravit

 

 

אודות…

 

אודות…

 

אודות…

 

 

AS3G0015-copy1-950x647

 

טראש דה דרס

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

אודות יניב סופר וכו…

 

I’m Yaniv Sofer Photography!

Yaniv Sofer is the head of an original, passionate and fun photography team.

Equipped with creativity, sass and yes… cameras, we love capturing the romance, emotion and excitement of every wedding we shoot. We feel the moments that are not rehearsed, create the most sincere photographs, and we have the know-how to capture them forever. We also like artsy posed shots and enjoy finding cool locations, throw in dynamic lighting and create breath-taking imagery for every couple. We are story tellers and skillfully create imagery that preserves almost very wonderful minute.

We just love photographing weddings!

 

 

I’m Yaniv Sofer Photography!

Yaniv Sofer is the head of an original, passionate and fun photography team.

Equipped with creativity, sass and yes… cameras, we love capturing the romance, emotion and excitement of every wedding we shoot. We feel the moments that are not rehearsed, create the most sincere photographs, and we have the know-how to capture them forever. We also like artsy posed shots and enjoy finding cool locations, throw in dynamic lighting and create breath-taking imagery for every couple. We are story tellers and skillfully create imagery that preserves almost very wonderful minute.

We just love photographing weddings!

 

 

I’m Yaniv Sofer Photography!

Yaniv Sofer is the head of an original, passionate and fun photography team.

Equipped with creativity, sass and yes… cameras, we love capturing the romance, emotion and excitement of every wedding we shoot. We feel the moments that are not rehearsed, create the most sincere photographs, and we have the know-how to capture them forever. We also like artsy posed shots and enjoy finding cool locations, throw in dynamic lighting and create breath-taking imagery for every couple. We are story tellers and skillfully create imagery that preserves almost very wonderful minute.

We just love photographing weddings!

 

 

AS3G0015-copy1-950x647

 

 

I’m Yaniv Sofer Photography!

Yaniv Sofer is the head of an original, passionate and fun photography team.

Equipped with creativity, sass and yes… cameras, we love capturing the romance, emotion and excitement of every wedding we shoot. We feel the moments that are not rehearsed, create the most sincere photographs, and we have the know-how to capture them forever. We also like artsy posed shots and enjoy finding cool locations, throw in dynamic lighting and create breath-taking imagery for every couple. We are story tellers and skillfully create imagery that preserves almost very wonderful minute.

We just love photographing weddings!

 

 

I’m Yaniv Sofer Photography!

Yaniv Sofer is the head of an original, passionate and fun photography team.

Equipped with creativity, sass and yes… cameras, we love capturing the romance, emotion and excitement of every wedding we shoot. We feel the moments that are not rehearsed, create the most sincere photographs, and we have the know-how to capture them forever. We also like artsy posed shots and enjoy finding cool locations, throw in dynamic lighting and create breath-taking imagery for every couple. We are story tellers and skillfully create imagery that preserves almost very wonderful minute.

We just love photographing weddings!

 

 

I’m Yaniv Sofer Photography!

Yaniv Sofer is the head of an original, passionate and fun photography team.

Equipped with creativity, sass and yes… cameras, we love capturing the romance, emotion and excitement of every wedding we shoot. We feel the moments that are not rehearsed, create the most sincere photographs, and we have the know-how to capture them forever. We also like artsy posed shots and enjoy finding cool locations, throw in dynamic lighting and create breath-taking imagery for every couple. We are story tellers and skillfully create imagery that preserves almost very wonderful minute.

We just love photographing weddings!

 

 

Меня зовут Янив Софер,я-фотограф!

Янив Софер является главой оригинальной, страстной и веселой команды

фотографов.

Мы полны творчества, дерзости и да … камеры, мы любим захват чувств,

романтики, эмоций и волнения на каждой свадьбе, которой мы находимся.

Мы считаем, что случайные моменты создают самые искренние

фотографии, и наша цель запечатлеть их навсегда.

Но также мы любим и причудливые, затейливые и срежиссированные

кадры. Наслаждаясь поиском спокойного места, сквозь динамическое

освещение,создаём захватывающие образы для каждой пары.

Мы сказочники и фантазёры, умело создаём образы, которые сохраняют

замечательные минуты.

Мы просто любим фотографировать свадьбы!

 

 

Меня зовут Янив Софер,я-фотограф!

Янив Софер является главой оригинальной, страстной и веселой команды

фотографов.

Мы полны творчества, дерзости и да … камеры, мы любим захват чувств,

романтики, эмоций и волнения на каждой свадьбе, которой мы находимся.

Мы считаем, что случайные моменты создают самые искренние

фотографии, и наша цель запечатлеть их навсегда.

Но также мы любим и причудливые, затейливые и срежиссированные

кадры. Наслаждаясь поиском спокойного места, сквозь динамическое

освещение,создаём захватывающие образы для каждой пары.

Мы сказочники и фантазёры, умело создаём образы, которые сохраняют

замечательные минуты.

Мы просто любим фотографировать свадьбы!

 

 

Меня зовут Янив Софер,я-фотограф!

Янив Софер является главой оригинальной, страстной и веселой команды

фотографов.

Мы полны творчества, дерзости и да … камеры, мы любим захват чувств,

романтики, эмоций и волнения на каждой свадьбе, которой мы находимся.

Мы считаем, что случайные моменты создают самые искренние

фотографии, и наша цель запечатлеть их навсегда.

Но также мы любим и причудливые, затейливые и срежиссированные

кадры. Наслаждаясь поиском спокойного места, сквозь динамическое

освещение,создаём захватывающие образы для каждой пары.

Мы сказочники и фантазёры, умело создаём образы, которые сохраняют

замечательные минуты.

Мы просто любим фотографировать свадьбы!

 

 

Меня зовут Янив Софер,я-фотограф!

Янив Софер является главой оригинальной, страстной и веселой команды

фотографов.

Мы полны творчества, дерзости и да … камеры, мы любим захват чувств,

романтики, эмоций и волнения на каждой свадьбе, которой мы находимся.

Мы считаем, что случайные моменты создают самые искренние

фотографии, и наша цель запечатлеть их навсегда.

Но также мы любим и причудливые, затейливые и срежиссированные

кадры. Наслаждаясь поиском спокойного места, сквозь динамическое

освещение,создаём захватывающие образы для каждой пары.

Мы сказочники и фантазёры, умело создаём образы, которые сохраняют

замечательные минуты.

Мы просто любим фотографировать свадьбы!

 

 

AS3G0015-copy1-950x647

 

 

Меня зовут Янив Софер,я-фотограф!

Янив Софер является главой оригинальной, страстной и веселой команды

фотографов.

Мы полны творчества, дерзости и да … камеры, мы любим захват чувств,

романтики, эмоций и волнения на каждой свадьбе, которой мы находимся.

Мы считаем, что случайные моменты создают самые искренние

фотографии, и наша цель запечатлеть их навсегда.

Но также мы любим и причудливые, затейливые и срежиссированные

кадры. Наслаждаясь поиском спокойного места, сквозь динамическое

освещение,создаём захватывающие образы для каждой пары.

Мы сказочники и фантазёры, умело создаём образы, которые сохраняют

замечательные минуты.

Мы просто любим фотографировать свадьбы!

 

 

Меня зовут Янив Софер,я-фотограф!

Янив Софер является главой оригинальной, страстной и веселой команды

фотографов.

Мы полны творчества, дерзости и да … камеры, мы любим захват чувств,

романтики, эмоций и волнения на каждой свадьбе, которой мы находимся.

Мы считаем, что случайные моменты создают самые искренние

фотографии, и наша цель запечатлеть их навсегда.

Но также мы любим и причудливые, затейливые и срежиссированные

кадры. Наслаждаясь поиском спокойного места, сквозь динамическое

освещение,создаём захватывающие образы для каждой пары.

Мы сказочники и фантазёры, умело создаём образы, которые сохраняют

замечательные минуты.

Мы просто любим фотографировать свадьбы!

 

 

Меня зовут Янив Софер,я-фотограф!

Янив Софер является главой оригинальной, страстной и веселой команды

фотографов.

Мы полны творчества, дерзости и да … камеры, мы любим захват чувств,

романтики, эмоций и волнения на каждой свадьбе, которой мы находимся.

Мы считаем, что случайные моменты создают самые искренние

фотографии, и наша цель запечатлеть их навсегда.

Но также мы любим и причудливые, затейливые и срежиссированные

кадры. Наслаждаясь поиском спокойного места, сквозь динамическое

освещение,создаём захватывающие образы для каждой пары.

Мы сказочники и фантазёры, умело создаём образы, которые сохраняют

замечательные минуты.

Мы просто любим фотографировать свадьбы!

 

 

 

 

Families-Maternity

 

 

best-weddings

 

 

טראש דה דרס 37

 

portraits

 

 

baby

 

 

Yaniv-Recommmendations-7

 

Yaniv-Recommmendations-2

 

Yaniv-Recommmendations-6

 

Yaniv-Recommmendations-5

 

Yaniv-Recommmendations-4

 

Yaniv-Recommmendations-3

 

Yaniv-Recommmendations-1

 

Yaniv-Recommmendations-8

 

Yaniv-Recommmendations-9

 

Yaniv-Recommmendations-10

 

Yaniv-Recommmendations-11

 

Yaniv-Recommmendations-12

 

Yaniv-Recommmendations-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuven

 

ravit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’m Yaniv Sofer Photography!

Yaniv Sofer is the head of an original, passionate and fun photography team.

Equipped with creativity, sass and yes… cameras, we love capturing the romance, emotion and excitement of every wedding we shoot. We feel the moments that are not rehearsed, create the most sincere photographs, and we have the know-how to capture them forever. We also like artsy posed shots and enjoy finding cool locations, throw in dynamic lighting and create breath-taking imagery for every couple. We are story tellers and skillfully create imagery that preserves almost very wonderful minute.

We just love photographing weddings!

 

 

I’m Yaniv Sofer Photography!

Yaniv Sofer is the head of an original, passionate and fun photography team.

Equipped with creativity, sass and yes… cameras, we love capturing the romance, emotion and excitement of every wedding we shoot. We feel the moments that are not rehearsed, create the most sincere photographs, and we have the know-how to capture them forever. We also like artsy posed shots and enjoy finding cool locations, throw in dynamic lighting and create breath-taking imagery for every couple. We are story tellers and skillfully create imagery that preserves almost very wonderful minute.

We just love photographing weddings!

 

 

 

 

Q. 1st Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 1st Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 1st Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Q. 1st Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Q. 2nd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Q. 3rd Question…
A. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

 

 

This cnontent won’t be displayed
this page uses raves_template.php which displays posts under “raves” category.
Manage the posts from wp-admin -> posts

 

yaniv sofer logo

 

 1. Yaniv Sofer

  Hey! I m Yaniv Sofer photography! We’re the creative, passionate, and fun photography team that makes up Yaniv Sofer photojournalist. Equipped with creativity, sass, “oh” and yes… a camera, we love capturing the romance, emotion, and fun of every wedding we shoot. We feel moments that are not rehearsed create the most sincere photographs and we have a knack for capturing these moments with our refined photojournalistic style. We do like artsy posy shots as well and relish the opportunity to find cool locations, throw in dynamic lighting and a giggle or two and create breath-taking imagery for our couples. We are story tellers and skillfully create imagery that captures the personalities of our couples.

  We just love shooting weddings!

   

  Yossi Ben Elisha

   

   

   

   

 1. Yaniv Sofer

  Yaniv Sofer

  Hey! I m Yaniv Sofer photography! We’re the creative, passionate, and fun photography team that makes up Yaniv Sofer photojournalist. Equipped with creativity, sass, “oh” and yes… a camera, we love capturing the romance, emotion, and fun of every wedding we shoot. We feel moments that are not rehearsed create the most sincere photographs and we have a knack for capturing these moments with our refined photojournalistic style. We do like artsy posy shots as well and relish the opportunity to find cool locations, throw in dynamic lighting and a giggle or two and create breath-taking imagery for our couples. We are story tellers and skillfully create imagery that captures the personalities of our couples.

  We just love shooting weddings!

   

  Yossi Ben Elisha

   

   

   

   

 1. Yaniv Sofer

  Yaniv Sofer

  Hey! I m Yaniv Sofer photography! We’re the creative, passionate, and fun photography team that makes up Yaniv Sofer photojournalist. Equipped with creativity, sass, “oh” and yes… a camera, we love capturing the romance, emotion, and fun of every wedding we shoot. We feel moments that are not rehearsed create the most sincere photographs and we have a knack for capturing these moments with our refined photojournalistic style. We do like artsy posy shots as well and relish the opportunity to find cool locations, throw in dynamic lighting and a giggle or two and create breath-taking imagery for our couples. We are story tellers and skillfully create imagery that captures the personalities of our couples.

  We just love shooting weddings!

   

  Yossi Ben Elisha

   

   

   

 2.  

 1. Yaniv Sofer

  Yaniv Sofer

  Hey! I m Yaniv Sofer photography! We’re the creative, passionate, and fun photography team that makes up Yaniv Sofer photojournalist. Equipped with creativity, sass, “oh” and yes… a camera, we love capturing the romance, emotion, and fun of every wedding we shoot. We feel moments that are not rehearsed create the most sincere photographs and we have a knack for capturing these moments with our refined photojournalistic style. We do like artsy posy shots as well and relish the opportunity to find cool locations, throw in dynamic lighting and a giggle or two and create breath-taking imagery for our couples. We are story tellers and skillfully create imagery that captures the personalities of our couples.

  We just love shooting weddings!

   

  Yossi Ben Elisha

   

   

   

   

 1. Yaniv Sofer

  Yaniv Sofer

  Hey! I m Yaniv Sofer photography! We’re the creative, passionate, and fun photography team that makes up Yaniv Sofer photojournalist. Equipped with creativity, sass, “oh” and yes… a camera, we love capturing the romance, emotion, and fun of every wedding we shoot. We feel moments that are not rehearsed create the most sincere photographs and we have a knack for capturing these moments with our refined photojournalistic style. We do like artsy posy shots as well and relish the opportunity to find cool locations, throw in dynamic lighting and a giggle or two and create breath-taking imagery for our couples. We are story tellers and skillfully create imagery that captures the personalities of our couples.

  We just love shooting weddings!

   

  Yossi Ben Elisha

   

   

   

 

Yaniv Sofer

Hey! I m Yaniv Sofer photography! We’re the creative, passionate, and fun photography team that makes up Yaniv Sofer photojournalist. Equipped with creativity, sass, “oh” and yes… a camera, we love capturing the romance, emotion, and fun of every wedding we shoot. We feel moments that are not rehearsed create the most sincere photographs and we have a knack for capturing these moments with our refined photojournalistic style. We do like artsy posy shots as well and relish the opportunity to find cool locations, throw in dynamic lighting and a giggle or two and create breath-taking imagery for our couples. We are story tellers and skillfully create imagery that captures the personalities of our couples.

We just love shooting weddings!

 

Yossi Ben Elisha

 

 

 

 

Yaniv Sofer

Hey! I m Yaniv Sofer photography! We’re the creative, passionate, and fun photography team that makes up Yaniv Sofer photojournalist. Equipped with creativity, sass, “oh” and yes… a camera, we love capturing the romance, emotion, and fun of every wedding we shoot. We feel moments that are not rehearsed create the most sincere photographs and we have a knack for capturing these moments with our refined photojournalistic style. We do like artsy posy shots as well and relish the opportunity to find cool locations, throw in dynamic lighting and a giggle or two and create breath-taking imagery for our couples. We are story tellers and skillfully create imagery that captures the personalities of our couples.

We just love shooting weddings!

 

Yossi Ben Elisha

 

 

 

Yaniv Sofer

Hey! I m Yaniv Sofer photography! We’re the creative, passionate, and fun photography team that makes up Yaniv Sofer photojournalist. Equipped with creativity, sass, “oh” and yes… a camera, we love capturing the romance, emotion, and fun of every wedding we shoot. We feel moments that are not rehearsed create the most sincere photographs and we have a knack for capturing these moments with our refined photojournalistic style. We do like artsy posy shots as well and relish the opportunity to find cool locations, throw in dynamic lighting and a giggle or two and create breath-taking imagery for our couples. We are story tellers and skillfully create imagery that captures the personalities of our couples.

We just love shooting weddings!

 

Yaniv Sofer

Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here…moshe here…Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here… here…Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here….moshe here………Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here….moshe here…

 

Yaniv Sofer

Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here…moshe here…Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here… here…Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here….moshe here………Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here… Some text about moshe here….moshe here…

 

yaniv sofer

 

 

 

 

tal & sefi (21)

 

tal & sefi (34)

 

tal & sefi (33)

 

tal & sefi (32)

 

tal & sefi (31)

 

tal & sefi (30)

 

tal & sefi (29)

 

tal & sefi (27)

 

tal & sefi (26)

 

tal & sefi (25)

 

tal & sefi (24)

 

tal & sefi (23)

 

tal & sefi (22)

 

tal & sefi (20)

 

tal & sefi (19)

 

tal & sefi (18)

 

tal & sefi (17)

 

tal & sefi (16)

 

tal & sefi (14)

 

tal & sefi (13)

 

tal & sefi (12)

 

tal & sefi (11)

 

tal & sefi (10)

 

tal & sefi (8)

 

tal & sefi (7)

 

tal & sefi (6)

 

tal & sefi (5)

 

tal & sefi (4)

 

tal & sefi (3)

 

tal & sefi (2)

 

tal & sefi (1)

 

tal & sefi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “מאמי”

…..צילומים לסניגל של חן אהרוני

 

 

hen (10)

 

hen (9)

 

hen (8)

 

hen (7)

 

hen

 

hen (6)

 

hen (5)

 

hen (4)

 

hen (3)

 

hen (2)

 

hen (1)

 

 

mma (8)

 

mma

 

mma (7)

 

mma (6)

 

mma (5)

 

mma (4)

 

mma (3)

 

mma (2)

 

mma (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIRI (34)

 

SHIRI (33)

 

SHIRI (32)

 

SHIRI (31)

 

SHIRI (30)

 

SHIRI (29)

 

SHIRI (28)

 

SHIRI (27)

 

SHIRI (26)

 

SHIRI (25)

 

SHIRI (24)

 

SHIRI (23)

 

SHIRI (22)

 

SHIRI (21)

 

SHIRI (20)

 

SHIRI

 

SHIRI (19)

 

SHIRI (18)